Miljöpolicy

  • Vi försöker att minimera antalet resor och planera dagens verksamhet geografiskt korrekt utan onödiga resor.
  • Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt
  • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
  • Vi återvinner och sopsorterar så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall.
  • Vi arbetar för att minska våra transporter av material genom att noggrant planera våra lastningar så att vi får så lite turer som möjligt

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.