Kvalitetspolicy

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order & jobb efter de förutsättningar vi har. Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet. 

För att uppnå detta så agerar våra medarbetare efter våra kärnvärden:

 • Vi är till för våra kunder och deras höga krav på produkter och montage.
 • Vi tar vårt ansvar genom att vi alltid gör det yttersta för att säkerställa ett bra montage med gott resultat
 • Vi strävar efter ständig utveckling, både på bolags och individnivå. Vi strävar efter perfekt utförda arbeten och hög kunskapsnivå. Alla jobb skall vara en bra referens.
 • Vi visar varandra respekt och hänsyn
 • Vi har högt i tak och lyssnar på varandra
 • Vi håller hög arbetsmoral
 • Vi visar gott uppförande och etik.
 • Vi jobbar med flexibilitet och ödmjukhet

För att ständigt förbättras ska vi:

 • Ha en personlig utvecklingsplan för samtliga medarbetare
 • Följa upp och utvärdera alla våra projekt för bästa möjliga resultat

   

Vi säkerställer ständig utveckling genom att mäta och dokumentera alla jobb vi utför. Kan vi förbättra något så ser vi till att implementera detta i organisationen.

Vi arbetar för ständig utveckling